TÁJMŰHELY

A táj szakralitásának megélése

Szent helyek, megszentelt tájak. Fényévnyi távolságra lévő fogalmak, amelyekre a jólétre törekvő modernitás lázában égő ember nemigen gondol.

Bővebben...

Lélek-érés

 

 

Kiteljesedni vágyik mind ki él.

De mit ér ma a szellem finomsága

a halk szó, a szépség terve,

a virág reszketeg rebbenése

a zongora zengő dala?

Miért tiportatik sárba

sok teremtő gondolat,

miért nyomja el otrombán

a higgadt örökkévalót

a giccs torz üvöltése?

Miért veti el kicsinyesen

az ostobaság kalodájába zárt lélek

az égből vétetett nemes finomságot?

Mivégre fér meg bennünk

a szentség és a sátáni hajlam?

Harcukban csiszolódik lelkünk

feketévé, vagy áttetszővé,

kitaszítóvá, vagy befogadóvá.

 

Kőpataki Rózsa

 

Megbékélés Zarándoklat 1. szakasz

A Megbékélés zarándoklat első 500 km-es szakaszát Máriazelltől Esztergomig megtettem. Steiermarktól a Dunakanyarig 21 nap alatt értem el. Június 9-én érkeztem Esztergomba, azon az éjjelen, amikor tetőzött a Dunán az árvíz. Augusztus elején indulok tovább Csíksomlyó felé.

Néhány tanulság az eddigiekből.

Bővebben...

Gazdátlanul