TÁJMŰHELY

Kiadványaink

Úton a kegyelem felé, Szent Jakab nyomdokán - Verses zarándoknapló

Kőpataki Rózsa versei nyomán végigkövethetjük a Szent Jakab zarándokúton járó vándor élményeit, érzékletesen leírt képei által a tájak változását és a zarándok csendesen bandukoló lelkében is végbemenő átalakulást.

 

„Kibomlik az út teljessége.

Ellentétek harmóniába

olvadása, köd és fény.

Puha homály és éles csillogás

öreg kőházak palatetőin,

hegyoldalak tarka zöldjében,

folyók csobogó vizében,

százados gesztenyeligetek mélyén.

Zengő harangok,

imák és énekek mormolása,

lélekbékítő misék és

üvöltő, üres modernség

bárok bántó zajában,

új szállások rikító ridegsége

és kedves öreg parókiák

famennyezeteinek melegsége

kavarog az út lélekformáló

nagy üstjében."