TÁJMŰHELY

42.nap II.20. augusztus 26. Zsibó - Dés

zsibo_kastely_park_img_3708_resize
zsibo_kastely_park_img_3709_resize
zsibo_kastely_park_img_3712_resize
zsibo_kastely_park_img_3720_resize
zsibo_kastely_park_img_3722_resize
zsibo_des_kozott_img_3724_resize
zsibo_des_kozott_img_3725_resize
zsibo_des_kozott_img_3732_resize
zsibo_des_kozott_img_3738_resize
zsibo_des_kozott_img_3741_resize
zsibo_des_kozott_img_3746_resize
zsibo_des_kozott_img_3763_resize
zsibo_des_kozott_img_3774_resize
zsibo_des_kozott_img_3776_resize
zsibo_des_kozott_img_3786_resize
zsibo_des_kozott_img_3795_resize
zsibo_des_kozott_img_3801_resize
zsibo_des_kozott_img_3803_resize
zsibo_des_kozott_img_3820_resize
des_img_3823_resize
des_img_3824_resize
des_img_3828_resize
des_img_3830_resize
des_img_3837_resize
des_img_3843_resize

Elmélázunk a múlt dicsőségén a kastély láttán.

A pompás épületen új tető, omló falait felújítják.

Megmenekül majd a matéria, de visszasugározhat-e

ránk lakóinak szelleme is majdan újra?

A szépség egy szeletét szívembe zárva mélabúsan

indulok a narancsbarna reggelen Dés felé az

„Arany útján", nemesfémbányák nyomában.

 

Varázslatos völgyben terebélyes bükkök

húzódnak ki kereken az erdőből a legelőre.

Faragott faoszlopokon feszületek sora tűnik elő

kertek és mezők szélében, terebélyes fák alatt.

A kiszáradt folyómederben lovas léptet.

Kicsiny öreg házak sorakoznak a falvakban.

Ünneplőbe öltözött asszonyok az utcákon

templomba igyekeznek, Szent liturgiára.

Behúzódom, leülök az asszonyok padjába.

A búcsúzáskor kis cipót nyomnak a kezembe.

Nem kérdezik honnan jöttem, ki vagyok.

Testvérré lett idegen vagyok, aki velük ünnepelt.

Öröm járja át a szívem, mosolygósan búcsúzom.

 

A dombtetőn a katolikus templom maradványa

a pusztulás látlelete tűnik elő ellenpontként.

A hajlatban juhász tereli a népes nyájat kiégett legelőkön.

Haragoszöld bükkök virulensen húzódnak a dombtető felé.

Visszatekintve a katolikus templom fehér felkiáltójelként

mutat az égre a völgytengelyből kiemelkedő magaslaton.

Mindenhonnan látszik. Központ volt egykoron.

Ma már csak torzó. Eltűntek a hívek a vidékről.

 

Felfelé visz az út a hágóra. Nehéz erőpróba.

Lassan, minden erőmet összeszedve jutok előre.

A hágó útkanyarulataiban lágyan fekszik lábaim

alá a selymes, rozskalász színű, lebbenő táj.

A tető felé sűrűsödnek a sötétzöld erdők pomponjai,

s komor szürkébe vonják a vidéket a beúszó felhők.

Átfújja a lelkem a szél a lejtmenetben. Didereg,

s mélyén ott lapul a megadó szomorúság.

Vándormadár Erdély földjén.

 

Fehér udvarház dúdol csendesen fehér kőkerítés mögött

szelíd hangját elnyomja az új házak hangzavara.

A mezőben parlagok kócos foltjai, jólfésült szántók

és kaszálók dombra felfutó egyenes csíkjai váltják egymást.

Bokrosok és ágaikat nyújtogató magányos fák védik a termést.

 

A délutánban a Szamos hűvös lehelete érzik az út mentében.

A hajdani sóút vize komoran hömpölyög partjának kőfalai között.

Dés gótikus templomának sudár tornya a domb magasáról nyúlik az Égbe.

Körben kovácsoltvas kerítés, kapuja mögött virágoskert díszlik.

A szentéj falai fordulnak a város felé, alatta park kúszik le a Főtérre.

A ferences kolostor a domb alján, világi épület mögött rejtőzik.

A kapualjon át jutunk a barokk templom és rendház fogadóterébe.

A barátok szívélyesen fogadnak, misére és vacsorára invitálnak.

Idős atya a belső kert pompás virágai között mesél a régi időkről

és reszketeg éneke időtlenné varázsolja a teret az estében.